Info board icon

Wat is Chiro?

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer dan een spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode).

Chiro is geen eiland maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.

Waar?

De meisjes kunnen zich bij ons elke zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur komen uitleven. De leiding stelt telkens een boeiend programma samen voor hun afdeling. De verschillende activiteiten opsommen is onbegonnen werk, maar ze worden steeds samengesteld uit volgende parameters: fantasie, creativiteit, avontuur, groepsvorming, discussie, superactief of heerlijk passief, … Dit leidt tot bosspelen, pleinspelen, knutselen, tocht, … elke zaterdag weer iets nieuw om te ontdekken!

Hoe word ik lid?

Ben je nog geen lid maar wil je dat graag worden? Kom dan eens langs op zaterdag en wij verwelkomen je met open armen! Je mag steeds 3x komen proberen voor je je met zekerheid inschrijft. Voor meer informatie kan je ons ook steeds contacteren via het formulier op de contactpagina. Voor meer info over Chiro kan je terecht op www.chiro.be . Als je je wilt inschrijven kan dat door het inschrijvingsformulier.

Uniform?

Vanuit onze werking verwachten wij dat elk lid het volgende uniform draagt: Korte Chirobroek of Chirorok (geen lange broek!) en een chirohemd. Deze kledij is te koop in De Banier. Meer informatie en prijzen kan u vinden op www.debanier.be. Vrijblijvend verkopen wij ook echte ‘Chiro Windeke-truien. Deze kosten €25. U kan zo’n trui elke zaterdagnamiddag komen passen en bestellen!

Delen van het uniform

Meer info?

Officieel infoboekje: klik hier

Stamnummer: OM/1406
Gewest: Scheldekant
Verbond: Roeland